За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3537/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3537/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж", с местоположение ПИ 63427.10.153 (XVIII-153, кв. 149) по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия