За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 кW", с местоположение ПИ 07603.279.43 по КККР на гр. Бяла

България в Юнеско

Галерия