За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дотоволтаична централа за собствени нужди, с мощност 50 kW", с местоположение ПИ 87700.24.12 по КККР на с. Ястребово

България в Юнеско

Галерия