За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3832/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3832/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на въздушна линич НН на ТП Т-5 Екзарх Йосиф от стълб № 22 до ТПкв. 100, кв. 101Екзарх Йосиф

България в Юнеско

Галерия