За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с батерии с мощност 50 kWp, разположен на покрив на сграда 1 в ПИ с идентификатор 63668.139.72 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле"

България в Юнеско

Галерия