За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3834/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3834/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ и РУП на ПИ 63427.2.813 и 63427.2.814, ул. Духовно възраждане, кв. 77, гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия