За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и оборудване на съществуващи животновъдни сгради в ПИ с идентификатор 10834.34.30 в землището на с. Ветрен, община Силистра"

България в Юнеско

Галерия