За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3841/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3841/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за техника и инвентар", с местоположение ПИ 07603.909.76 по КККР на гр. Бяла

България в Юнеско

Галерия