За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на съществуващо стопанство на ЗП Виктор Церигг и намерение за закупуване на октиви за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.503.1061 Ново село

България в Юнеско

Галерия