За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г.

  • 25 Ноември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство с промяна преднанзачението на самостоятелни обекти - два офиса в две жилища", с местоположение ПИ 61710.502.3633 по КККР на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия