За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г.

  • 25 Ноември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на ателие (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.6357.1.39 по КККР на гр. Разград) в жилище без СМР"

България в Юнеско

Галерия