За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г.

  • 29 Ноември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабелна линия средно напрежение между БКТП Придунавски и БКТП Гребна база - крайбрежна ивица на гр. Русе", с местоположение

България в Юнеско

Галерия