За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1113/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1113/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ 503.2120, находящ се в местност Дрибак 1, 2, землището на с. Николово, общ. Русе"

Галерия