За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1115/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1115/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на инсталация за антибактериална обработка на филтърни материали в сграда", с местоположение ПИ 63427.6.368.2 по КККР на гр. Русе

Галерия