За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1117/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1117/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на работилница за производство на мебели", с местоположение УПИ I-49, кв. 6 по плана на гр. Белица

Галерия