За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1263/24.03.2022 г.

  • 24 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1263/24.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелно жилище- апартамент в зъболекарски кабинет", с местоположение ПИ 61710.502.6346 по КККР на гр. Разград

Галерия