За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на първи етаж от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки ”, с местоположение: УПИ IV, кв. 80 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия