За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2919/20.07.2022 г.

  • 20 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2919/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за съхранение на селскостопански инвентар", с местоположение УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче

Галерия