За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2921/20.07.2022 г.

  • 20 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2921/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост (старо кметство) в с. Бисерци", с местоположение УПИ I-430, кв. 39 по плана на с. Бисерци

Галерия