За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2941/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2941/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Кабел НН от РК на ФВС до тел.", с местоположение УПИ ХХ-76, кв. 13 по КККР на с. Лъвино

Галерия