За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2943/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2943/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрива на сграда в с. Равно", с местоположение УПИ VIII-179, кв. 41 по КККР на с Равно

Галерия