За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г.

  • 25 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.5199 по КККР на гр. Разград

Галерия