За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3010/26.07.2022 г.

  • 26 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3010/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за строителни материали, метални изделия и промишлени стоки", с местоположение ПИ 61710.612.5347 по КККР на гр. Разград

Галерия