За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3039/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3039/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда и гараж", с местоположение ПИ VII-25, кв. 10 по плана на с. Басарбово

Галерия