За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тераса и балкони", с местоположение сгради с идентификатори 63427.4.3069.1.1, 63427.4.3069.1.3, 63427.4.3069.1.4 и 63427.4.3069.1.7 по КККР на гр. Русе

Галерия