За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3044/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3044/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ III-101, кв. 8 по плана на с. Лъвино

Галерия