За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3046/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3046/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение ПИ I-1995, кв. 54 по плана на гр. Бяла

Галерия