За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3086/02.08.2022 г.

  • 02 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3086/02.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 73362.296.16 по КККР на с. Тръстеник

Галерия