За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3094/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3094/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 51768.102.51 по КККР на с. Нисово

Галерия