За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3100/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3100/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и изграждане на слънцезащитни козирки на търговски сгради", с местоположение ПИ 63427.8.1359 по КККР на гр. Русе

Галерия