За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3101/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3101/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Строителство на жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-17, кв. 5 по плана на с. Точилари

Галерия