За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3105/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3105/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „изграждане на подпорна стена с височина до 4 м", с местоположение ПИ 63427.3.800 (II-6пп, кв. 969) по КККР на гр. Русе

Галерия