За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3110/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3110/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 73362.235.42 по КККР на с. Тръстеник

Галерия