За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зелена площ - детска площадка, поливна система и зарядна станция за автомобили", с местоположение ПИ 77308.504.249 по КККР на гр. Цар Калоян

Галерия