За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3116/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3116/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1625 (УПИ II-1625, кв. 117) по плана на с. Щръклево

Галерия