За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от жилищна сграда, офис, магазин и разширяване на съществуваща оптика ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.2631 по кадстралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия