За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на екобрикети от слама и складово-производствена сграда за съхранени на суровина и готова продукция”, с местоположение: УПИ I-159, кв. 25 по плана на с. Скала, общ. Дулово

България в Юнеско

Галерия