За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на помещение за обработка на кокосови влакна и производство на кокосови глонабивни матрични вложки към съществуващ цех за изделия от пенолатекс ”, с местоположение: УПИ XIV-148, кв.44 по плана на гр. Бяла

България в Юнеско

Галерия