За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 757/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 757/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж и плътна ограда”, с местоположение: УПИ I, кв. 73 по плана на с. Юръклево, общ. Иваново

България в Юнеско

Галерия