За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 758/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 758/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на обект "Работилница за паметници"”, с местоположение: ПИ с идентификатори 66425.500.3536 и 66425.500.3547 по кадастралнта карта на гр. Силистра

България в Юнеско

Галерия