За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г.

  • 14 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на носеща конструкция за поливна система натрайни насаждения, създадени на територията на общ. Тутракани общ. Сиистра, нови трайни насаждения от праскови", с местоположение ПИ 69078.9.52,69078.14.31, 69078.10.31, 69078.15.13, 69078.15.13, 69078.16.230, 69078.16.21, 69078.16.231 по КККР на с. Старо село и ПИ 00895.134.11 по КККР на с. Айдемир

Галерия