За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г.

  • 15 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изгражданена селскостопанска аптека- преустройство на магазин в УПИ XVIII-813, кв. 25 по плана на гр. Завет"

Галерия