За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 759/14.03.2013 г.

  • 13 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 759/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с бистро и автомивка на приземния етаж и стаи за гости на таванския етаж”, с местоположение: УПИ VІІІ-631, VІІІ-632, кв. 32 по плана на с. Ясеновец, община Разград

България в Юнеско

Галерия