За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4672/25.11.2022 г.

  • 25 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх.И-4672/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ XVI-1620, кв. 77 по плана на гр. Завет"

Галерия