За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г.

  • 25 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изсичане на храсти и единични дървета, попадащи в сервитута на общински път SLS 1131/ II-21 Тутракан-Търновци (Пожарево-Дунавец) от км 6+057 до км 9+280"

Галерия