За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-101/10.01.2023 г.

  • 10 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-101/10.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Актуализиране и оптимизиране на отпадъците генериране от Инсталация за производство на основни фармацефтични продукти, включително фуражни и хранителни добавки, премикси и козметични продукти", с местоположение ПИ 61710.503.6308 по ККК на гр. Разград

Галерия