За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-106/10.01.2023 г.

  • 10 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-106/10.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Планирани промени в работата на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане", с местоположение ПИ 63427.8.1458, 63427.8.1459, 63427.8.1460 и 63427.8.1461 по КККР на гр. Русе

Галерия