За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-108/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-108/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на комплекс за отдих", с местоположение УПИ VI-170, кв. 31 по плана на с. Черковна

Галерия