За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-109/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-109/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на игрална зала за хазартни игри", с местоположение ПИ 20184.1.1064 по КККР на гр. Две могили

Галерия