За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-111/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-111/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 815.36 kW", с местоположение УПИ I-181 за училище, кв. 3 по плана на с. Върбино

Галерия